(Cat) A l'obra de Bertolt Brecht «Ascens i caiguda de la ciutat de Mahagonny», se'ns relata la creació d'una ciutat al bell mig del desert dels Estats Units on tot està permès menys ser pobre. Brecht hi caricaturitza una societat liberal on sota un tel d'hedonisme s'amaga la manca dels valors humans més fonamentals.

La ciutat de Dubai es mostra al món com una espècie d'utopia materialista, un espai postolític lliure de conflicte que permet a l'economia desenvolupar-se sense entrebancs. Els seus projectes de construcció faraònics son la punta de llança de una mitologia del luxe i l'ostentació espectacular, però també la d'un creixement basat en el mercat immobiliari.

Fent servir les llambordes amb les que es pavimenten a velocitat vertiginosa les zones en expansió de la ciutat, vaig construir una estructura al desert de Dubai la forma de la qual s'inspirava en la del Burj Khalifa. Uns mesos després hi vaig tornar per comprovar la seva caiguda.

(Cast) En la obra de Bertolt Brecht «Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny», se nos relata la creación de una ciudad en medio del desierto de los Estados Unidos donde todo está permitido menos ser pobre. Brecht caricaturiza una sociedad liberal donde bajo un manto de hedonismo se esconde la carencia de los valores humanos más fundamentales.

La ciudad de Dubai se muestra en el mundo como una especie de utopía materialista, un espacio postolítico libre de conflicto que permite a la economía desarrollarse sin trabas. Sus proyectos de construcción faraónicos son la punta de lanza de una mitología del lujo y la ostentación espectacular, pero también la de un crecimiento basado en el mercado inmobiliario.Usando los adoquines con las que se pavimentan a velocidad vertiginosa las zonas en expansión de la ciudad, construí una estructura al desierto de Dubai la forma de la cual se inspiraba en la del Burj Khalifa. Unos meses después volví para comprobar su caída.