(Cat) Sonata (opus 2) és un assaig visual en el que es descriu la ciutat de Dubai mitjançant l'acumulació d'anècdotes articulades en una estructura musical. Els clips capturats en el devenir dels recorreguts ordinaris es converteixen en elements que substitueixen les frases i els temes de la forma sonata tradicional.


(Cast) Sonata (opus 2) es un ensayo viusal en el que se describe la ciudad de Dubai mediante la acumulación de anécdotas articuladas en una estructura musical. Los clips capturados en el transcurso de los recorridos cuotidianos se convierten en los elementos que sustituyen a las frases y los temas de la forma sonata tradicional.