(cat) "No es tracta, així, per a l'artista, de suprimir l' excés d'imatges, sinó de posar en escena la seva absència; l'absència de certes imatges en la selecció de les que interessa mostrar, segons el criteri dels encarregats de la difusió "

Jacques Rancière

----

(cast) "No se trata, así, para el artista, de suprimir e l exceso de imágenes, sino de poner en escena su ausencia; la ausencia de ciertas imágenes en la selección de las que interesa mostrar, según el criterio de los encargados de la difusión "

Jacques Rancière