(Cat) A Shade and Shelter (Ombra i recer)estudio una tipologia constructiva de la supervivència: els recers que els treballadors construeixen per protegir-se de les radiacions solars al desert. Al voltant d'un 85% de les persones que viuen als Emirats Àrabs són estrangeres. Pakistan, Bangladesh o l'Índia són els principals exportadors de la mà d'obra no especialitzada que escometrà les labors més penoses en unes condicions laborals i climàtiques extremes.

(Cast) En Shade and Shelter (Sombra y cobijo) estudio una tipología constructiva de la supervivencia: los cobijos que los trabajadores construyen para protegerse de las radiaciones solares al desierto. Alrededor de un 85% de las personas que viven en los Emiratos Árabes son extranjeras. Pakistán, Bangladesh o India son los principales exportadores de la mano de obra no especializada que acometerá las labores más penosas en unas condiciones laborales y climáticas extremas.