carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


2052


Ficció periodística empeltada a les pàgines del suplement mensual DIS del diari Segre de Lleida durant els tres darrers mesos de 2022, conformada per un seguit de notícies, fotografies i publicitat d'un hipotètic any 2052 en què hem transitat cap a una societat més resilient i eco-social. En aquests retalls, s'exploren idees extrapolades de casos reals i es barregen amb tecnologies i situacions de ciència-ficció i ficció social, tot plegat en el context espacial del Ponent català.

L'escenari que s'hi planteja parteix del que el sociòleg i activista Jose Luis Fernández Casadevante "Kois" anomena realisme ecològic, una trobada entre el desig d'emancipació col·lectiva i la convivència amb les conseqüències inevitables de la crisi ecològica. Com a part del projecte, vaig realitzar una entrevista a aquest autor de la que en sorgí un podcast

Aquest projecte, curat per Roc Domingo, es va desenvolupar gràcies a un programa del Centre d'Art La Panera i el diari Segre.

2022


cast / cat