carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Looking for dissent


Una de les coses que més sorprenen de Dubai és l'omnipresència dels retrats de la família reial. El culte al líder és quelcom habitual en el món àrab però que genera rebuig a les sensibilitats occidentals, per la qual cosa es fa estrany topar-se amb la mirada dels xeics en les façanes dels gratacels o a les parets dels comerços més humils.

Les úniques expressions gràfiques al carrer són la publicitat i aquests retrats del poder, la qual cosa fa més cridanera la blancor de les parets, ja que comparats amb els murs de les ciutats europees, els dels Emirats Àrabs són en bé muts pel que fa als grafitis.

A Looking for dissent he provat de retratar la naturalesa postpolítica del país, un estat dissenyat per tal d'assegurar l'estabilitat social necessària perquè els negocis flueixin sense entrebancs. En aquesta sèrie fotogràfica es contraposen les imatges dels retrats reals i la publicitat amb les rares petjades de vandalisme o rebel·lia que es poden veure als murs.cast / cat