Sonata (opus 2)

Assaig visual en el que es descriu la ciutat de Dubai mitjançant l'acumulació d'anècdotes articulades en una estructura musical. Els clips capturats en el devenir dels recorreguts ordinaris es converteixen en elements que substitueixen les frases i els temes de la forma sonata tradicional.
cast / cat