carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Post ignis


La idea de ferida i cicatriu en la pell de la ciutat ens permet abordar el conflicte com a element que configura l'espai. Als carrers queden les petjades de confrontacions de molt diversa índole i magnitud: entre persones, entre aquestes i institucions, entre estats, etc. La forma en la qual es visibilitzen o oculten aquestes marques pot donar-nos una idea del discurs dominant de cada època.

A partir de la documentació de la desaparició de les petjades que els disturbis van deixar a la ciutat de Lleida després de la publicació de la Sentència del Procés, plantegem una sèrie de peces amb la finalitat d'oferir una reflexió sobre les relacions entre espai, ideologia, memòria i conflicte urbà.

Partint de la crítica a la idea d'espai públic com a substrat en el qual el físic s'investeix de l'ètic, construïm un relat sobre aquest esborrat de petjades com a gest de maquillatge que cerca cobrir allò que és indesitjable: el conflicte social en termes que escapen als canals regulars de mediació. Davant aquesta perspectiva, assenyalar l' “oblit” d'aquestes situacions de revolta s'institueix a si mateix en un exercici de memòria contra-discursiva.


2020
cast / cat