carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Circumval·lar el paisatge


Projecte fotogràfic que documenta espais perifèrics de la ciutat de Castelló en els quals s'escenifiquen els encaixos o desacords entre paisatge agrícola i urbà. Dos ambients la proximitat dels quals genera inevitables contrastos visuals, de ritme i escala, posant en evidència les diferents formes en què la economia i lo social es relacionen amb l'espai. Lluny d'intentar confrontar les categories “camp” i “ciutat” com els valors positiu i negatiu d'una equació, aquesta sèrie intenta presentar aquestes relacions com travessades per les tensions i contradiccions del nostre temps.

Projecte realitzat durant la
Co_net Residency

2019cast / cat