carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Acupuntura Urbana

El concepte Acupuntura Urbana de l'arquitecte brasiler Jaime Lerner ha inspirat una sèrie de projectes que es porten desenvolupant de manera intermitent des de 2015. La idea d'acupuntura es pren de forma figurada però també literal en unes accions el fil conductor de les quals són la restauració dels desperfectes en la pell de la ciutat.Intervenció urbana
2015-2021

cast / cat