Street readymade

Una xarxa complexa de signes se superposen en el temps i conformen la vivència visual de la ciutat. Als carrers s'acumulen rastres i objectes, símbols i signes, els usos i els significats dels quals es tergiversen de vegades atzarosament, tal com un readymade.

En aquest arxiu fotogràfic es documenten estructures, situacions o formes sorgides en el conglomerat d'interaccions anònimes que són els carrers. Superposicions entre una estètica del precari i l'humorístic que, a través de l'enquadrament fotogràfic, reivindiquen la mirada com a acte de creació.

Arxiu fotogràfic
2016-2020


cast / cat