carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Figure and backgrounds

Aquesta obra va sorgir a partir de la fascinació pels contrastos que l'acció de l'home genera als paisatges de la península aràbiga, un lloc on no existeix pràcticament cap sensibilitat cap a les conseqüències mediambientals del creixement econòmic. Pot entendre's en realitat com la documentació d'una simple acció: recollir una pedra a la serra de Hatta al Nord-est dels Emirats Àrabs i dur-la fins a una de les zones en expansió de la ciutat de Dubai.

El que buscava era el xoc entre parelles de categories visuals i conceptuals per tal de visibilitzar-ne les contradiccions. En aquest cas, figura/fons, punt/línia, cultura/natura o ciutat/entorn es superposen en unes imatges aparentment equilibrades a les que s'hi acumula, no obstant, certa tensió.cast / cat