Figure and backgrounds

Aquesta obra va sorgir a partir de la fascinació pels contrastos que l'acció de l'home genera als paisatges de la península aràbiga, un lloc on no existeix pràcticament cap sensibilitat cap a les conseqüències mediambientals del creixement econòmic. Pot entendre's en realitat com la documentació d'una simple acció: recollir una pedra a la serra de Hatta al Nord-est dels Emirats Àrabs i dur-la fins a una de les zones en expansió de la ciutat de Dubai.

El que buscava era el xoc entre parelles de categories visuals i conceptuals per tal de visibilitzar-ne les contradiccions. En aquest cas, figura/fons, punt/línia, cultura/natura o ciutat/entorn es superposen en unes imatges aparentment equilibrades a les que s'hi acumula, no obstant, certa tensió.cast / cat