carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Mahagonny

A l'obra de Bertolt Brecht Ascens i caiguda de la ciutat de Mahagonny, se'ns relata la creació d'una ciutat al bell mig del desert dels Estats Units on tot està permès menys ser pobre. Brecht hi caricaturitza una societat liberal on sota un tel d'hedonisme s'amaga la manca dels valors humans més fonamentals.

La ciutat de Dubai es mostra al món com una espècie d'utopia materialista, un espai postolític lliure de conflicte que permet a l'economia desenvolupar-se sense entrebancs. Els seus projectes de construcció faraònics son la punta de llança de una mitologia del luxe i l'ostentació espectacular, però també la d'un creixement basat en el mercat immobiliari.

Fent servir les llambordes amb les que es pavimenten a velocitat vertiginosa les zones en expansió de la ciutat, vaig construir una estructura al desert de Dubai la forma de la qual s'inspirava en la del Burj Khalifa. Uns mesos després hi vaig tornar per comprovar la seva caiguda.cast / cat