carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Viatge a ZanbioseFicció audiovisual inspirada en la tradició de les utopies ecològiques clàssiques. Rodada entre la regió de les Ardennes i els Alts de França, aquesta peça cerca desplaçar la percepció de quotidianitat i proposa una lectura alternativa del paisatge a través del desig i la ciència-ficció.

Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Centre d’Art i Natura de Farrera i La Chambre d’Eau.
cast / cat