Cabanyal viewsEn murs i parets s'acumulen i superposen rastres de diversa naturalesa, la càrrega simbòlica de la qual varia depenent del context. Aquest projecte es centra en el cas concret del Cabanyal, barri que ha protagonitzat un dels conflictes urbans més durs de les últimes dècades a la ciutat de València.


A partir de la pràctica post-fotogràfica de reciclatge i apropiació d'imatges extretes de l'aplicació Street Views, es realitza una arqueologia de les petjades del conflicte en les parets de la denominada “zona zero”, epicentre de les tensions. Partint de la gramàtica de colors utilitzada per part de l'ajuntament per a delimitar les seves propietats i d'alguna forma visibilitzar l'avanç del projecte d'ampliació de l'Avinguda Blasco Ibáñez cap a la mar, es construeix un arxiu en el qual se superposen la memòria material i digital d'aquest espai.


2020
cast / cat