carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Shade and shelter

Al voltant d'un 58% de les persones que viuen als Emirats Àrabs Units procedeixen de Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka o Índia. Aquests països són els principals exportadors de la mà d'obra no especialitzada que es fa servir al sector de la construcció. Sota el sistema kafala ("de patronatge") treballen pràcticament sense cap protecció legal per quantitats que de vegades no arriben als 200 euros mensuals.

Dubai i Abu Dhabi es mostren al món com una espècie d'utopia de progrés exponencial, on els projectes de construcció faraònics són la punta de llança d'una mitologia del luxe i l'espectacle la finalitat de la qual és atraure les inversions i el turisme. Les estructures que es documenten en aquesta sèrie són els recers que els treballadors construeixen per protegir-se de les altes temperatures de la zona, el contrapunt precari a les imatges de gratacels, illes artificials i arquitectura d'autor que s'exporta des dels EAU.cast / cat